Hạt PET chip là gì?

Hạt PET chip là gì?

Hạt PET chip là gì?

Công dụng sản phẩm

Dùng làm nguyên liệu đầu vào trong ngành sản xuất xơ sợi Polyester.

Thông số kỹ thuật hạt PET chip PVTEX:

Chỉ tiêu chất lượngPET CHIP
(Loại A)
PET CHIP
Loại B
PET CHIP
Loại C
   IV (dl/g)(DIN)M±0.01M±0.02M±0.03
   MP (0C)> 258< 258< 258
   COOH (meq/kg)22+322+522+7
   TiO2 (wt%)0.3+0.050.3+0.050.3+0.05
   DEG (wt%)1.1 ± 0.21.1 ± 0.41.1 ± 0.6
   H20(wt%)≤ 0.2≤ 0.2≤ 0.2
   Colour White White White
   L*> 70> 70> 70
   b*≤ 5≤ 9>9

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *